Darmowa wysyłka od 80zł

Czarne logo GIGARAM

Regulamin

Sklep internetowy GIGARAM, działający pod adresem www.giga-ram.pl, prowadzony jest przez firmę GIGARAM Paweł Zięba z siedzibą przy ulicy Skrzyszów 386, 35-156 Skrzyszów, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9930548665, REGON: 523836297

Kontakt ze Sklepem możliwy jest:
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@giga-ram.pl
– za pośrednictwem numeru telefonu: +48 884 115 984

1. DEFINICJE

 1. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy w działający w charakterze sklepu dostępnego przez sieć Internet, dostępny pod adresem giga-ram.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia. Reprezentowany przez GIGARAM Paweł Zięba z siedzibą przy ulicy Skrzyszów 386, 35-156 Skrzyszów, Polska o numerze NIP (VAT): PL9930548665, REGON: 52383629
 2. Sprzedawca – jednoosobowa działalność gospodarcza o nazwie GIGARAM Paweł Zięba, Skrzyszów 386, 35-156 Skrzyszów, Polska o numerze NIP: 9930548665, REGON: 523836297
 3. Klient – osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 4. Konsument – Klient o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). W zakresie jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają takim osobom określone uprawnienia konsumenckie lub w inny sposób zrównują ich sytuację prawną z konsumentami, za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 5. Produkt – produkty i usługi prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.
 6. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej Rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.
 7. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.
 8. Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka”.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy GIGARAM Paweł Zięba a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 11. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez GIGARAM Paweł Zięba za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie od Sklepu Internetowego treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę.
 2. Informacje o Produktach Sklep zamieszcza na stronie giga-ram.pl
 3. Zasięg działania Sklepu obejmuje terytorium Unii Europejskiej.
 4. Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, używane, naprawione, poleasingowe, a ich stan jest wyszczególniony dla konkretnego Produktu w jego opisie. Produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Do każdego zakupu w Sklepie wystawiany jest dokument sprzedaży. Klient akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.
 6. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem https://giga-ram.pl/regulamin oraz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk

3. CENY

 1. Wszystkie ceny podane na podzakładkach Sklepu Internetowego giga-ram.pl wyrażone są w złotych polskich oraz są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 2. Sklep internetowy ma możliwość w dowolnym czasie:
  wprowadzania nowych produktów do oferty,
  zmiany cen produktów,
  organizowania akcji promocyjnych,
  – wprowadzania dowolnych zmian w danej ofercie.
 3. Zgodnie z nowelizacją ustawy Dz.U.2023.168 t.j. z dnia 23.01.2023 roku art. 4, Sklep Internetowy zobowiązuje się do informowania Klienta o najniższej cenie obowiązującej przed obniżką w okresie ostatnich 30 dni.
 4. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia w Koszyku (ustalane automatycznie na podstawie ilości bądź rodzaju dodanych Produktów).
 5. Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wyłącznie Towary, które oznaczone są przyciskiem „DODAJ DO KOSZYKA” oraz Usługi związane z tak oznaczonymi Towarami.
 6. Poza informacją o Produktach oferowanych do sprzedaży na stronie www.giga-ram.pl zamieszczone są informacje o Towarach, które obecnie nie są dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jednak status ten w przyszłości może się zmienić – opisy tych towarów zawierają oznaczenie „PRODUKT NIEDOSTĘPNY”.
 7. Sprzedawca ma obowiązek sprzedawać Towar bez wad. Ewentualne wady Towaru (w tym stanowiące przesłankę obniżki) są wyraźnie opisane.

4. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Za Zamówienie złożone w Sklepie Klient może zapłacić w następujący sposób:

  a) za pobraniem – należność uiszczana jest kurierowi lub listonoszowi lub w przypadku dostawy przez sprzedającego możliwe jako „płatność przy odbiorze”,
  b) płatność szybkim przelewem i BLIK – płatności obsługuje system płatności PAYNOW od mBank S.A.
  c) płatność kartą – podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. Dostępne formy płatności kartą płatniczą to:
  – Visa
  – Visa Electron
  – Mastercard Master
  – Card Electronic
  – Maestro

5. DOSTAWA

 1. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pośrednictwem dostawy towaru przez sprzedającego.
 2. Decyzję o formie dostawy podejmuje Klient podczas wypełniania Formularza zamówienia.
 3. Czas trwania dostawy uzależniony jest od ilości zamówień oraz czasu realizacji zamówienia.

6. CENNIK WYSYŁKI

Koszty wysyłki uzależnione są od zamówionego towaru i są dodawane indywidualnie dla Produktu po wyborze sposobu dostawy w koszyku Klienta.

7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Termin otrzymania przesyłki to inaczej czas realizacji zamówienia wraz z czasem dostawy.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wyboru odpowiedniej formy płatności, a następnie dokonania płatności do momentu pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Czas realizacji zamówień Produktów indywidualnych, przy których Klient wybiera podzespoły komputerowe, z którego wykonany będzie końcowy Produkt (np. Komputer stacjonarny) jest wyznaczany przez obsługę sklepu. Klient zostanie poinformowany o czasie realizacji telefonicznie lub e-mailowo po złożeniu zamówienia.
 4. Czas dostawy kurierskiej produktów jest uzależniony od ilości zamówień i trwa od 2 do 5 dni.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
 4. Klient może dokonać zwrotu wypełniając specjalnie do tego przeznaczony formularz na stronie https://giga-ram.pl/zwroty-i-reklamacje/. Wypełnienie formularza przyśpieszy odstąpienie od umowy oraz zwrot środków na konto Klienta.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi równowartość ceny zakupionego Produktu. Po otrzymaniu zwróconego towaru, Sklep dokonuje jego weryfikacji i zwraca koszt zakupu i koszt wysyłki (wyłącznie w przypadku reklamacji) w ciągu 14 dni roboczych.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek odesłać lub przekazać Sprzedawcy Produkt na adres:

  Skrzyszów 386, 33-156 Skrzyszów
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacje można składać za pomocą formularza reklamacyjnego pod adresem https://giga-ram.pl/zwroty-i-reklamacje/ lub na adres email biuro@giga-ram.pl z dopiskiem Reklamacja.
 2. W przypadku wykrycia wady towar zostanie wymieniony na Produkt bez wad bądź gdy nie będzie to możliwe, Klient otrzyma zwrot pieniędzy wraz z kosztem wysyłki wadliwego produktu.
 3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia i ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni, oraz do poinformowania w tym okresie Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku gdy doręczany towar uległ widocznemu uszkodzeniu w trakcie transportu wraz z kurierem zaleca się spisać protokół szkody i odmówić przyjęcia towaru (w takim przypadku kosztem transportu zwrotnego obciąża się Sklep). O zaistniałej sytuacji należy powiadomić mailowo lub telefonicznie obsługę Sklepu  Internetowego. W miarę dostępności produktów zamówienie zostanie powtórnie wysłane lub nastąpi zwrot wpłaty na konto Klienta.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy / usług, w tym również w celu udzielania wsparcia technicznego – pomocy technicznej, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i dostosowania Portalu do preferencji i oczekiwań użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Przetwarzane są w szczególności następujące dane:

Czas oraz adres IP,

Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres dostawy i forma płatności,

Język przeglądarki internetowej,

Historia wyszukiwanych fraz.

Administrator przetwarza także Państwa dane w celu promocji / marketingu własnych produktów lub Zaufanych Partnerów a także by lepiej dostosować usługi do Państwa preferencji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przekazywanie innym podmiotom:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w celu wykonania umowy / wykonania usługi (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach określonych w art. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Administrator oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują̨ dane poza EOG. w przypadku, gdyby sytuacja się zmieniła, w przypadku zajścia konieczności korzystania z podwykonawców albo partnerów spoza EOG, Administrator oświadcza, iż przy pomocy odpowiednich umów zapewni by takie podmioty trzecie spełniały adekwatnie wymogi RODO.

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, dane zbierane są wyłącznie na potrzeby naszego sklepu i przetwarzane w celach związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych. Informacje o przetwarzanych danych możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2023 roku.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu i dokona wszelkich starań by poinformować o tym klientów przy pomocy informacyjnego pola na Stronie Internetowej bądź e-mailowo.
 4. W przypadku sądowego rozstrzygania spraw, sądem właściwym będzie najbliższy sąd dla siedziby Sklepu Internetowego.